Przedszkole nr 21 w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Jest przedszkolem czterooddziałowym z bogatą bazą dydaktyczną.

Budynek otoczony jest ogrodem urządzonym w ekologiczne urządzenia.

Przedszkole posiada własną kuchnię.

Powierzchnia działki - 800 m2, powierzchnia zabudowy - 286 m2, powierzchnia użytkowa - 608 m2.


Data dodania: 2012-02-29 23:04:34
Autor: Pelagia Cyrulik


Sprawozdanie finansowe jednostki za 2023 rok

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,b8c28ab76c54b2dd98993928d8e92172,421


Data dodania: 2024-05-06 09:37:44
Autor: Justyna Hanusek


Sprawozdanie finansowe jednostki za 2022 rok

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,dde004b0f59bd6ebbecd722aae960c4d,350


Data dodania: 2023-04-28 10:43:29
Autor: Justyna Hanusek


Sprawozdanie finansowe jednostki za 2021 rok


Data dodania: 2022-02-14 10:41:44
Autor: Justyna Hanusek


SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA 2020 ROK

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,b8e394fdfe1749925bd61104082b59cf,182


Data dodania: 2021-05-07 09:41:15
Autor: Justyna Hanusek


SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA 2019 ROK

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,81ae835bfac972f23a1407de8b417e2c,105 


Data dodania: 2020-05-05 10:06:59
Autor: Justyna Hanusek


SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA 2018 ROK

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,fabba433663e5af9669c5993e9f074bd,77