Przedszkole nr 21
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Mienie placówki

Placówka jest po kapitalnym remoncie. Posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Jest przedszkolem czterooddziałowym z bogatą bazą dydaktyczną.

Budynek otoczony jest ogrodem, urządzonym w nowoczesne, ekologiczne urządzenia.

Powierzchnia działki - 800 m2, powierzchnia zabudowy - 286 m2, powierzchnia użytkowa - 608 m2.


Data dodania: 2012-02-29 23:04:34
Autor: Pelagia Cyrulik


SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA 2019 ROK

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,81ae835bfac972f23a1407de8b417e2c,105 

PDF (501 KB)

Majątek Pzedszkola nr 21 w Rybniku na dzień 31 grudnia 2019 rokuData dodania: 2020-05-05 10:06:59
Autor: Justyna Hanusek


SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA 2018 ROK

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,fabba433663e5af9669c5993e9f074bd,77

PDF (501 KB)

Majątek Przedszkola nr 21 w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 roku