Przedszkole nr 21
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Wyniki kontroli
PDF (347 KB)

Raport z ewaluacji problemowej


PDF (2 321 KB)

Protokół kontroli doraźnej (Kuratorium Oświaty w Katowicach)


PDF (5 039 KB)

Protokół kontroli (PPIS w Rybniku)