Przedszkole nr 21
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Archiwum
DOCX (41 KB)

Zapytanie ofertowe - dotyczy dostawy mięsa na 2019 rokData dodania: 2018-11-27 14:02:33
Autor: Justyna Hanusek


DOCX (45 KB)

Zapytanie ofertowe - dotyczy dostawy nabiału i pozostałych produktów na 2019 rokData dodania: 2018-11-27 14:03:50
Autor: Justyna Hanusek


DOCX (39 KB)

Zapytanie ofertowe - dotyczy dostawy pieczywa 2019 rok


DOCX (40 KB)

Zapytanie ofertowe - dotyczy dostawy ryb na 2019 rokData dodania: 2018-11-27 14:05:03
Autor: Justyna HanusekData dodania: 2018-11-27 14:06:12
Autor: Justyna Hanusek


DOCX (43 KB)

Zapytanie ofertowe - dotyczy dostawy warzyw, owoców, jajek na 2019 rokData dodania: 2018-11-27 14:06:53
Autor: Justyna Hanusek


DOCX (29 KB)

Zapytanie ofertowe - dotyczy dostawy węgla na 2019 rokData dodania: 2018-11-27 14:25:19
Autor: Justyna Hanusek


DOCX (29 KB)

Zapytanie ofertowe - dotyczy dostawy węgla na 2018 rok


DOCX (30 KB)

Zapytanie ofertowe - prace remontowe


DOCX (42 KB)

Zapytanie ofertowe - dotyczy dostawy mięsa na potrzeby Przedszkola nr 21 w Rybniku


DOCX (45 KB)

Zapytanie ofertowe - dotyczy dostawy artykułów spożywczych, nabiału na potrzeby Przedszkola nr 21 w Rybniku


DOCX (39 KB)

Zapytanie ofertowe - dotyczy dostawy pieczywa na potrzeby Przedszkola nr 21 w Rybniku


DOCX (42 KB)

Zapytanie ofertowe - dotyczy dostawy warzyw, owoców, mrożonek i jaj na potrzeby Przedszkola nr 21 w Rybniku


DOCX (40 KB)

Zapytanie ofertowe  - dotyczy dostawy ryb na potrzeby Przedszkola nr 21 w Rybniku


PDF (675 KB)

Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora Przedszkola nr 21 w Rybniku z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchylenia zasad polityki rachunkowości oraz wprowadzenia ,,Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych" i ,,Instrukcji inwentaryzacyjnej"Data dodania: 2016-12-30 09:29:24
Autor: Justyna Hanusek


DOCX (11 KB)

Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Przedszkola nr 21 w Rybniku z dnia 22.12.2016 roku w sprawie likwidacji kasy i anulowania instrukcji kasowejData dodania: 2016-12-22 15:11:46
Autor: Justyna Hanusek


DOCX (13 KB)

Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Przedszkola nr 21 w Rybniku z dnia 30.11.2016r. w spawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


DOCX (13 KB)

Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 30.08.2016r. w sprawie ustalenia stawek za posiłki w Przedszkolu nr 21 w Rybniku na rok szkolny 2016/2017Data dodania: 2016-11-30 14:03:49
Autor: Justyna HanusekData dodania: 2016-08-30 12:57:55
Autor: Justyna Hanusek


DOCX (15 KB)

Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2016-03-01
Autor: Justyna Hanusek


DOCX (18 KB)

Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie regulaminu rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2016/2017Data dodania: 2016-03-01
Autor: Justyna Hanusek


DOCX (12 KB)

Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 21 w Rybniku na rok szkolny 2016/2017Data dodania: 2016-03-01
Autor: Justyna Hanusek


DOCX (11 KB)

Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Przedszkola nr 21 z dnia 23.02.2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowościData dodania: 2016-02-24 12:37:23
Autor: Justyna HanusekData dodania: 2015-12-30 09:58:10
Autor: Pelagia Cyrulik


DOCX (12 KB)

Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie kryteriów zwalniania nauczycieli


DOCX (13 KB)

Zarądzenie nr 4/2015 w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości dla Przedszkola nr 21 w RybnikuData dodania: 2015-04-12 23:24:36
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (34 KB)

Zarządzenie dyrektora nr 3/2015 w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2015-03-29 23:43:15
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (44 KB)

Zarządzenie dyrektora nr 2/2015 w sprawie regulaminu rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016Data dodania: 2015-03-29 23:41:16
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (23 KB)

Zarzadzenie dyrektora nr 1/2015 z dnia 20.03.2015r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla Przedszkola nr 21 w Rybniku w roku szkolnym 2015/2016


ROK 2015


Data dodania: 2014-03-03 23:08:44
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (33 KB)

Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2014-02-23 08:28:01
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (24 KB)

Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 21 w  Rybniku na rok szkolny 2014/2015Data dodania: 2014-02-23 08:18:09
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (23 KB)

Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  do Przedszkola nr 21 w  Rybniku na rok szkolny 2014/2015


ROK 2014

DOC (20 KB)

Zarządzenie nr 1/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji programów wychowania przedszkolnegoData dodania: 2013-08-28 22:45:43
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (21 KB)

Zarządzenie nr 2/2013 w sprawie utworzenia zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznejData dodania: 2013-08-28 22:47:23
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (22 KB)

Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie ustalenia stawek za posiłki na rok szkolny 2013/2014Data dodania: 2013-08-29 21:52:28
Autor: Pelagia Cyrulik


Nabór do przedszkola rozpocznie się 12.03.2012 r. o godz. 9.00,

a zakończy 30.03.2012 r. o godz. 13.00.

Zapisów można dokonywać drogą elektroniczną lub osobiście w przedszkolu.

Strona naboru : www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

ROK 2013


Data dodania: 2012-03-01 22:05:32
Autor: Pelagia CyrulikData dodania: 2012-03-05 00:00:55
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (147 KB)

Statut Przedszkola nr 21 w RybnikuData dodania: 2012-10-01 00:09:36
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (21 KB)

Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie ustalenia opłat za posiłkiData dodania: 2012-10-01 00:07:46
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (21 KB)

Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznejData dodania: 2012-10-01 00:03:45
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (20 KB)

Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji programów wychowania przedszkolnegoData dodania: 2012-02-29 22:46:06
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (115 KB)

Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości w Przedszkolu nr 21 w RybnikuData dodania: 2012-02-29 22:43:43
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (21 KB)

Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie tworzenia zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu nr 21 w RybnikuData dodania: 2012-02-29 22:42:09
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (20 KB)

Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania nagród motywacyjnych dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Przedszkolu nr 21 w Rybniku.Data dodania: 2011-09-17 22:23:17
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (21 KB)

Zarządzenie nr5/2011 w sprawie ustalenia stawek za posiłki dla dzieci i personelu na rok szkolnyData dodania: 2011-09-17 22:21:29
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (20 KB)

Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” w Przedszkolu nr 21 w RybnikuData dodania: 2011-09-17 22:20:33
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (20 KB)

Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie wprowadzenia ,,Polityki bezpieczeństwa danych osobowych"Data dodania: 2011-09-17 22:19:25
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (25 KB)

Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości dla Przedszkola nr 21 w RybnikuData dodania: 2011-09-17 22:15:25
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (20 KB)

Zarządzenie nr 1/2011 w sprawie przyjęcia protokołu nr 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracowników nie będących nauczycielami


ROK 2011


Data dodania: 2010-12-08 22:39:38
Autor: Pealgia Cyrulik


DOC (19 KB)

Zarządzenie nr 2/2010 w prawie Regulaminu Pracy Przedszkola nr 21Data dodania: 2010-12-08 22:33:49
Autor: Pelagia Cyrulik


DOC (22 KB)

Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie opłat za korzystanie z posiłków